Pobyt komercyjny

INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO „POMOCNA DŁOŃ”

w ramach:

umowy cywilno-prawnej o świadczenie usług opiekuńczo-leczniczych realizowanych poza ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

ze środków publicznych (komercyjnych)

 

Przyjęcie pacjenta komercyjnego odbywa się na podstawie zawartej umowy cywilno-prawnej o świadczenie usług opiekuńczo-leczniczych realizowanych poza ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Przed podpisaniem umowy pacjent/pełnomocnik/opiekun prawny składa wniosek o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza prowadzącego oraz aktualne wyniki badań wymienionych na drugiej stronie zaświadczenia lekarskiego.

Ceny pobytu w ZOL-u:
120 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu w ZOL-u dla umów zawieranych na okres powyżej 1 miesiąca;
125 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu w ZOL-u dla umów zawieranych na okres poniżej 1 miesiąca;
125 zł dla pacjentów przyjętych bez kompletu badań, przebywających w izolatce do momentu otrzymania wyników badań np. z wymazów (jest to przeważnie okres 4-6 dni).
W przypadku osób z 0 pkt. wg oceny w skali Barthel dokonujemy indywidualnych uzgodnień cen.

 

Pobierz dokumenty:

Szpital Miejski w Zabrzu
ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze
Sekretariat: 32 277 61 00 wew. 102, fax.: 32 271 73 11