Izba Przyjęć Szpitala Miejskiego w Zabrzu


Kierownik Izby Przyjęć:

dr n. med. Tomasz Klimkiewicz


Pielęgniarka oddziałowa Izby Przyjęć:

mgr Mirosława Miś

Izba Przyjęć Szpitala Miejskiego w Zabrzu zapewnia pacjentom całodobową i wielospecjalistyczną opiekę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Kilka lat temu całkowicie odnowiona i skomputeryzowana dysponuje obecnie pełnym zapleczem badań laboratoryjnych i pracownią badań obrazowych z możliwością wykonania zdjęć RTG, USG oraz tomografii komputerowej.

W Izbie Przyjęć wydzielono salę resuscytacyjną w standardzie sali operacyjnej dla pacjentów w skrajnie ciężkim stanie, salę obserwacyjną z sześcioma monitorowanymi stanowiskami, dwie sale zabiegowe, izolatkę oraz gabinety lekarskie dla każdej specjalności. Opiekę nad pacjentami pełni internista, chirurg ogólny, ortopeda, anestezjolog i neurolog oraz 3 pielęgniarki i ratownicy.

Izba Przyjęć pracuje w trybie dyżuru ostrego, nie jest punktem pierwszej pomocy. Do szpitala przyjmowani są tylko ci pacjenci, których życie jest zagrożone i wymagają albo pilnej operacji, albo pilnego intensywnego leczenia. Każdy inny pacjent, którego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, po wstępnej diagnostyce i leczeniu w ramach Izby Przyjęć, odsyłany jest do dalszego leczenia i diagnostyki do odpowiedniej poradni.

 

Zespół ratowników medycznych:

 • Herlitz Michał
 • Jaworowski Michał
 • Kozioł Szymon
 • Łakomska Iwona
 • Noga Marcin
 • Sowiński Michał
 • Śniegowska Marta
 • Wasil Joanna
 • Wiśniewska Maria
 • Woźniak Iwona

 

Zespół pielęgniarski:

 • Mirosława Miś
 • Banaszewska Beata
 • Górnik Izabela
 • Hene Aldona
 • Korbel Sabina
 • Leśnik Sabina
 • Michalak Grażyna
 • Szymczak-Szablewska Sonia
 • Tyszkiewicz Małgorzata
 • Witkowska Sylwia
 • Wykrętowicz Anna

 

 

Izba Przyjęć Szpitala Miejskiego w Zabrzu

 32 277 61 38

 
Szpital Miejski w Zabrzu
ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze
Sekretariat: 32 277 61 00 wew. 102, fax.: 32 271 73 11