Cennik usług

Cennik usług z zakresu medycyny pracy 

L.p.

Nazwa badania Cena netto VAT Cena brutto
1 Badanie lekarskie z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy 50,00 zł ZW 50,00 zł
2 Badanie lekarskie z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy + wpis do książeczki sanitarnej 70,00 zł ZW 70,00 zł
3 Badanie kontrole po zwolnieniach lekarskich 45,00 zł ZW 45,00 zł
4 Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy + wpis do książeczki sanitarnej 50,00 zł ZW 50,00 zł
5 Wpis do książeczki sanitarnej (pracowniczej) 30,00 zł ZW 30,00 zł
6 Badanie lekarskie z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy + wydanie zaświadczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych + wpis do książeczki sanitarnej (pracowniczej) 90,00 zł ZW 90,00 zł
7 Duplikat orzeczenia o zdolności do pracy 20,00 zł ZW 20,00 zł
8 Badanie okulistyczne 50,00 zł ZW 50,00 zł
9 Badanie psychologiczne pracowników zatrudnionych na wysokości, operatorów sprzętu budowlanego i drogowego, wózków widłowych, suwnic, podestów ruchomych 40,00 zł ZW 40,00 zł
10 Badanie psychologiczne pracowników ochrony 95,00 zł ZW 95,00 zł
11 Badanie psychologiczne kuratorów sądowych, strażników miejskich, kandydatów do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, syndyka 125,00 zł ZW 125,00 zł
12 Badanie neurologiczne 45,00 zł ZW 45,00 zł
13 Badanie laryngologiczne 45,00 zł ZW 45,00 zł
14 Morfologia 18-parametrowa - z żyły 6,00 zł ZW 6,00 zł
15 OB z żyły 4,00 zł ZW 4,00 zł
16 Retikulocyty manualnie 7,00 zł ZW 7,00 zł
17 Rozmaz krwi obwodowej 12,00 zł ZW 12,00 zł
18 Alloprzeciwciała (Odcz. Coombsa) 30,00 zł ZW 30,00 zł
19 Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT) 8,00 zł ZW 8,00 zł
20 Wskaźnik protrombiny + INR 8,00 zł ZW 8,00 zł
21 Fibrynogen 10,00 zł ZW 10,00 zł
22 D-Dimery ilościowo (czułość > 150 ngFEU/ml) 35,00 zł ZW 35,00 zł
23 ALAT 5,00 zł ZW 5,00 zł
24 Albumina 5,00 zł ZW 5,00 zł
25 Amylaza 6,00 zł ZW 6,00 zł
26 ASPAT 5,00 zł ZW 5,00 zł
27 Białko całkowite 5,00 zł ZW 5,00 zł
28 Bilirubina całkowita 5,00 zł ZW 5,00 zł
29 Cholesterol całkowity 5,00 zł ZW 5,00 zł
30 Cholesterol HDL bezpośrednio 6,00 zł ZW 6,00 zł
31 Cholesterol LDL bezpośrednio 6,00 zł ZW 6,00 zł
32 CRP ilościowo 12,00 zł ZW 12,00 zł
33 Elektrolity (NaKCl) 15,00 zł ZW 15,00 zł
34 Fosfataza alkaliczna 5,00 zł ZW 5,00 zł
35 Fosfor nieorganiczny 5,00 zł ZW 5,00 zł
36 GGTP (gammaGT) 6,00 zł ZW 6,00 zł
37 Glukoza 5,00 zł ZW 5,00 zł
38 Kinaza kreatynin. (CPK-NAC) 9,00 zł ZW 9,00 zł
39 Kinaza kreatyn.-MB (aktywn.) 9,00 zł ZW 9,00 zł
40 Kreatynina 5,00 zł ZW 5,00 zł
41 Kwas moczowy 5,00 zł ZW 5,00 zł
42 Magnez 5,00 zł ZW 5,00 zł
43 Mocznik 5,00 zł ZW 5,00 zł
44 Potas 9,00 zł ZW 9,00 zł
45 Seromukoid 18,00 zł ZW 18,00 zł
46 Sód 9,00 zł ZW 9,00 zł
47 Trójglicerydy 5,00 zł ZW 5,00 zł
48 UIBC 7,00 zł ZW 7,00 zł
49 USR/RPR–odczyn kiłowy 6,00 zł ZW 6,00 zł
50 Wapń całkowity 5,00 zł ZW 5,00 zł
51 Żelazo 5,00 zł ZW 5,00 zł
52 WZW typu B:antygen HBs 15,00 zł ZW 15,00 zł
53 Etanol w surowicy 30,00 zł ZW 30,00 zł
54 Mocz- badanie ogólne+osad 9,00 zł ZW 9,00 zł
55 Kał na pasożyty 10,00 zł ZW 10,00 zł
56 RTG klatka piersiowa p-a z opisem 42,00 zł ZW 42,00 zł
57 EKG 20,00 zł ZW 20,00 zł
58 Opis EKG 5,00 zł ZW 5,00 zł
59 Spirometria 35,00 zł ZW 35,00 zł
60 Audiogram 30,00 zł ZW 30,00 zł
61 Badania kierowców kat. A,B,C,D w ramach medycyny pracy 200,00 zł ZW 200,00 zł
62 Badania kierowców kat. A,B,C,D ubiegajacych się o prawo jazdy 162,60 zł 23% 200,00 zł
63 Badanie okulistyczne kierowców w ramach medycyny pracy 50,00 zł ZW 50,00 zł
64 Badanie okulistyczne kierowców ubiegajacych się o prawo jazdy 40,65 zł 23% 50,00 zł
65 Badanie psychologiczne kierowców w ramach medycyny pracy 150,00 zł ZW 150,00 zł
66 Badanie psychologiczne kierowców ubiegajacych się o prawo jazdy 121,95 zł 23% 150,00 zł
67 Badanie neurologiczne kierowców w ramach medycyny pracy 45,00 zł ZW 45,00 zł
68 Badanie neurologiczne kierowców ubiegajacych się o prawo jazdy 36,59 zł 23% 45,00 zł
69 Badanie laryngologiczne kierowców w ramach medycyny pracy 45,00 zł ZW 45,00 zł
70 Badanie laryngologiczne kierowców ubiegajacych się o prawo jazdy 36,59 zł 23% 45,00 zł
71 Udział w komisji bhp, przegląd stanowisk pracy (godz.i każdą następną rozpoczętą godzinę) 81,30 zł 23% 100,00 zł
72 Koszt dojazdu do klienta za 1 km 0,84 zł 23% 1,03 zł
73 Przeciw ciała anty HCV 30,00 zł ZW 30,00 zł
74 Przeciw ciała anty HBs 30,00 zł ZW 30,00 zł
75 Wymaz z nosa 25,00 zł ZW 25,00 zł
76 Wymaz z gardła 25,00 zł ZW 25,00 zł

 

Cennik szczepień ochronnych

Lp. Wyszczególnienie Cena netto VAT Cena brutto
1. Szczepionka przeciw grypie 65,00 zł ZW 65,00 zł
2. Szczepionka przeciw tężcowi 45,00 zł ZW 45,00 zł
3. Szczepionka WZW A 165,00 zł ZW 165,00 zł
4. Szczepionka WZW B 60,00 zł ZW 60,00 zł
5. Szczepionka przeciw odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych 135,00 zł ZW 135,00 zł
6. Szczepionka - dur brzuszny 210,00 zł ZW 210,00 zł

 

 

Pobierz cennik usług z zakresu medycyny pracy

 

Pobierz cennik szczepień ochronnych

 

Szpital Miejski w Zabrzu
ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze
Sekretariat: 32 277 61 00 wew. 102, fax.: 32 271 73 11